Hãy gia nhập đội ngũ Nhật Ngữ Sakura

Thành lập từ năm 1989 với tên gọi Trung tâm Văn hóa Việt Nhật, đến nay
trường Nhật ngữ Sakura được xem là nơi giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Nhật
đầu tiên tại TP.HCM.

Thông tin đăng ký

Gia nhập đội ngũ giáo viên Nhật Ngữ Sakura
  – Người bản ngữ có trình độ Cử nhân hoặc tương đương, có chứng chỉ giảng dạy.

  – Người Việt tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Nhật (ưu tiên ngành Sư phạm Tiếng Nhật),

  – Người Việt tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Nhật, Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Nhân sự, Hành chánh….

  – Yêu thích công việc giảng dạy tiếng Nhật, tiếp xúc với học sinh, sinh viên… – Thành thạo vi tính văn phòng.

  – Kỹ năng giao tiếp, giọng nói chuẩn.

  – Trách nhiệm cao, kiên trì, trung thực

  – Người bản ngữ có trình độ Cử nhân hoặc tương đương, có chứng chỉ giảng dạy.

  – Người Việt tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Nhật (ưu tiên ngành Sư phạm Tiếng Nhật),

  – Người Việt tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Nhật, Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Nhân sự, Hành chánh….

  – Yêu thích công việc giảng dạy tiếng Nhật, tiếp xúc với học sinh, sinh viên… – Thành thạo vi tính văn phòng.

  – Kỹ năng giao tiếp, giọng nói chuẩn.

  – Trách nhiệm cao, kiên trì, trung thực

  – Người bản ngữ có trình độ Cử nhân hoặc tương đương, có chứng chỉ giảng dạy.

  – Người Việt tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Nhật (ưu tiên ngành Sư phạm Tiếng Nhật),

  – Người Việt tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Nhật, Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Nhân sự, Hành chánh….

  – Yêu thích công việc giảng dạy tiếng Nhật, tiếp xúc với học sinh, sinh viên… – Thành thạo vi tính văn phòng.

  – Kỹ năng giao tiếp, giọng nói chuẩn.

  – Trách nhiệm cao, kiên trì, trung thực