THẦY YAMADA TOMOHARU

お名前/Tên giáo viên:    YAMADA TOMOHARU 山田知治

お仕事/Công việc chính: 日本語教師

Ngoài ra còn phụ trách:

この他:(例えば:剣道、書道、茶道)

好み/Sở thích: 

好きな物/Món ăn yêu thích: 焼肉

好きな色/Màu yêu thích: 黒

好きな名言/Câu danh ngôn yêu thích nhất: 何とかなります。