CÔ UETA MAO

  1. Món ăn yêu thích: Sinh Tố
  2. Màu yêu thích: 暖色 (màu ấm)
  3. Câu danh ngôn yêu thích nhất: 一期一会 “Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lập lại”