THẦY UEDA NAOHIRO

  1. Sở thích: サッカー
  2. Món ăn yêu thích: お好み焼き
  3. Màu yêu thích: 青 (xanh da trời)
  4. Câu danh ngôn yêu thích nhất: 一期一会