THẦY TAMAGAWA TETSUO

  1. Sở thích: コーヒー ( cà phê)
  2. Món ăn yêu thích: チェー (chè) 、ブンテットヌー
  3. Màu yêu thích: オレンジ (màu cam)
  4. Câu danh ngôn yêu thích nhất:  一歩一歩 ( từng bước từng bước)