CÔ NGUYỄN THỊ THU HẰNG

  1. Sở thích: Đọc sách, ăn uống, xem phim
  2. Món ăn thích nhất: Suushi, mochi
  3. Màu sắc yêu thích: xanh
  4. Câu danh ngôn yêu thích nhất: ” Nếu bạn không thông minh bằng người khác thì phải cố gắng gấp nhiều lần. “