CÔ NGUYỄN HOÀNG QUỲNH DAO

Sở thích: Đọc sách, du lịch

Món ăn yêu thích: Món ăn Việt Nam

Màu yêu thích: Đỏ, trắng

Câu danh ngôn yêu thích nhất: 一期ー会