THẦY MAEDA YUSUKE

 

  1. Sở thích: 絵を描くこと、読書 ( vẽ tranh, đọc sách) 
  2. Món ăn yêu thích: Bánh mochi ngọt.
  3. Màu yêu thích: 青 (xanh da trời)
  4. Câu danh ngôn yêu thích nhất: 習慣が変われば人生が変わる(習慣は人生の“味の素”です)