CÔ LÂM BẢO NGỌC

  1. Sở thích: Đọc sách, du lịch
  2. Món ăn yêu thích: Món ăn Việt Nam
  3. Màu yêu thích: Đỏ, trắng
  4. Câu danh ngôn yêu thích nhất: 一期ー会