THẦY AOYAMA NORITO

  1. Sở thích: 将棋 (cờ tướng)
  2. Món ăn yêu thích: カレー(cà ri)
  3. Màu yêu thích: 青 (màu xanh)
  4. Câu danh ngôn yêu thích nhất: 自立としての自由