THẦY PHÙNG ĐỨC YÊN

  1. Sở thích: Nghe nhạc, thể thao
  2. Món ăn thích nhất: Trái cây chua ngọt
  3. Màu sắc yêu thích: Vàng nhạt
  4. Câu danh ngôn yêu thích nhất: ” Kỷ sở bất dục, vật thủ ư nhân “